Do not miss the Biennale de Lyon with Eva Fabregas!
ShowroomEditions

Xavier Ristol

(Screening and Talk)

CAT (Scroll down for CAST and ENG)

Per a la nova edició del Loop Festival, Bombon projects presenta, dins del seu nou magatzem en obres, l’activitat Alguna cosa està per fer, un esdeveniment on es presentarà la primera versió d’una deriva fílmica de viatge al desert del Sàhara, de Xavier Ristol.

Un viatge és també temps de treball, el temps de treball del creador, un temps que no es mesura amb eficiència ni amb un rellotge, el temps de contradir-se, de fer-se enrere. En algun moment aquest viatge es va convertir en el rodatge d’una pel·lícula, en una versió composta, estructurada i muntada a través de la càmera, de fet, el viatge és la pel·lícula. O bé la pel·lícula representa el viatge. La Pel·lícula és l’obra -una versió del projecte i així justifica el viatge, les despeses, el cansament …-. La pel·lícula, per tant, justifica: amenaça unes coses i n’argumenta d’altres.

Primer va ser un projecte editorial, ara és un projecte fílmic, i més endavant serà un projecte literari. En cadascuna d’aquestes etapes el projecte va modificant-se. Tots els que hi apareixen o hi participen en són autor i personatge a la vegada. Tots ells es dediquen a completar una obra que no s’acaba mai, i que a cada pas ofereix una variació única, i mai existeix més d’una vegada amb la mateixa forma.

Un projecte de Xavi Ristol en col·laboració amb Victor Balcells, Enric Farrés, Adrià Sunyol i Fatine Arafati.


 

CAST

Para la nueva edición del Loop Festival, Bombon projects presenta, dentro de su almacén en construcción, la actividad Alguna cosa esta por hacer, un evento en donde se presentará la primera versión de una deriva fílmica de viaje al desierto del Sáhara de Xavier Ristol.

Un viaje es también tiempo de trabajo, el tiempo de trabajo del creador, un tiempo que no se puede medir con eficiencia ni con un reloj, el tiempo de contradecirse, de hacerse atrás. En algún momento este viaje se convirtió en el rodaje de una película, en una versión compuesta, estructurada y montada a través de la cámara, de hecho, el viaje es la película. O bien la película representa el viaje. La película es la obra –una versión del proyecto y así justifica el viaje, los gastos, el cansancio…-La película, por lo tanto, justifica: amenaza unas cosas y argumenta otras.

Primero fue un proyecto editorial, ahora  es un proyecto fílmico y mas adelante un proyecto literario. En cada una de estas etapas el proyecto se va modificando. Todos los que aparecen en el o participan son autor y personaje a la vez. Todos ellos se dedican a completar la obra que nunca se acaba, y que a cada paso ofrece una variación única, y nunca existe mas de una vez con la misma forma.

Un proyecto de Xavi Ristol en colaboración con Victor Balcells, Enric Farrés, Adrià Sunyol y Fatine Arafati.


 

ENG

For the next edition of Loop Festival, Bombon projects presents, in its warehouse under construction, the activity Something is still to be done, an event in which the first version of a film by Xavier Ristol, based on a trip to the Sahara, will be shown.

A trip is also working time, the time of the author, a time that is neither measured with efficiency nor with a clock, the time of contradicting itself, the time to go back. At some point this trip became the shooting of the film, in a version composed, structured and made through the camera. In fact, the trip is the film. Or even the film represents the trip. The film is the work -a version of the project and this is how the trip is justified, the expenses, the tiredness…-. The film, therefore, justifies: it threatens some things and it argues others.

Good evening to all the stones below is a film, a drift about a trip that deals with the creative process of the artist. It was first an editorial project, now it is a film project, and later on it will become a literary project. At each of these stages the work is modified. Everyone who appears or participates in it is both author and character at the same time. All of them are dedicated to the arduous task of completing a work that does not end; instead, in each step it offers a variation, seeking to be singular and unique every time.

A project by Xavi Ristol in collaboration with Victor Balcells, Enric Farrés, Adrià Sunyol and Fatine Arafati