Do not miss the Biennale de Lyon with Eva Fabregas!
ShowroomEditions

Anna Dot

Booklet ENG

Llibret CAT

Librito ESP

 

CAT (Scroll down for ENG and CAST)

Durant el Barcelona Gallery Weekend, Bombon presenta Escrits per a la pell vident d’Anna Dot.

Escrits per a la pell vident és una exposició dedicada a la mirada cansada amb el desig d’oferir-li una pausa, tot estimulant el cos i convidant-lo a ballar, deixant-se guiar per la pell. Perseguint aquesta intenció, l’exposició és el resultat d’abordar tota una sèrie de qüestions: com dissenyem una exposició que prioritzi allò que s’ha de sentir i que s’ha de tocar per sobre d’allò que ha de ser observat amb la vista? Com ens mourem per un espai així? Pot, un espai d’aquesta mena, ser una excusa per dissenyar noves coreografies de l’espectador? Quins objectes, quins materials, quines formes necessitem per interpel·lar a la pell i no pas als nostres ulls?

Llibret (click aquí)


 

ENG 

During the Barcelona Gallery Weekend, Bombon presents Writings for a sighted skin by Anna Dot.

Writings for a sighted skin is an exhibition dedicated to the tired eyes; the desire to offer a pause, stimulating the body and inviting it to dance, allowing it to be guided by the skin. With this aim, the exhibition is the result of addressing a number of issues: how do we make an exhibition that prioritizes what is to be felt and that should be touched rather than observed with the eye? How are we going to move through such space? Can such space be an excuse to design new choreographies for the viewer? What objects, what materials, what shapes appeal to the skin and not to our eyes?

Booklet (click here)


 

CAST

Durante el Barcelona Gallery Weekend, Bombon presenta Escritos para la piel vidente de Anna Dot.

Escritos para la piel vidente es una exposición dedicada a la mirada cansada con el deseo de ofrecerle un pausa, estimulando el cuerpo y invitándole a bailar, dejándose guiar por la piel. Persiguiendo esta intención, la exposición es el resultado de abordar toda una serie de cuestiones: cómo diseñamos una exposición que priorice lo que se ha de sentir y que se debe tocar por encima de lo que debe ser observado con la vista? Como nos moveremos por un espacio así? Puede, un espacio de este tipo, ser una excusa para diseñar nuevas coreografías del espectador? ¿Qué objetos, qué materiales, qué formas necesitamos para interpelar a la piel y no a nuestros ojos?

Librito (click aquí)