Do not miss the Biennale de Lyon with Eva Fabregas!
ShowroomEditions

CAT  (Scroll down for CAST and ENG)

(…) efectivament el Còctel de gambes és una recepta un tant anacrònica, però si el producte és bo, la seva vigència es innegable. Com a entrant d’estiu –en l’època de la gamba fresca i l’espàrrec dur– no tenia rival a Calella.

Josep Pla, El que hem menjat, p.147 OC 22.

Còctel de gambes és una exposició d’un vespre d’estiu on hi trobem obres de Ludovica Carbotta, Lúa Coderch, Bernat Daviu, Anna Dot, Enric Farrés Duran, Regina Giménez, Rafel G. Bianchi, Josep Maynou, Jordi Mitjà, Pere Llobera, Rasmus Nilausen, Xavier Ristol, Ricardo Trigo, Rosa Tharrats Oliva, Aldo Urbano.


CAST

(…) efectivamente el Cóctel de gambas es una receta un tanto anacrónica, pero si el producto es bueno, su vigencia es innegable. Como entrante de verano – en la época de la gamba fresca y del espárrago duro – no tenía rival en Calella.

Josep Pla, Lo que hemos comido, p.147 OC 22.

Cóctel de gambas es una exposición de verano donde encontramos obras de Ludovica Carbotta, Lúa Coderch, Bernat Daviu, Anna Dot, Enric Farrés Duran, Regina Giménez, Rafel G. Bianchi, Josep Maynou, Jordi Mitjà, Pere Llobera, Rasmus Nilausen, Xavier Ristol, Ricardo Trigo, Rosa Tharrats Oliva, Aldo Urbano.


ENG

(…) Actually, the prawn cocktail is an anachronistic recipe, but if the product is good, its validity is undeniable. As a summertime starter – at the time of fresh prawns and hard asparagus – the dish was unrivalled in Calella.

Josep Pla, What we have eaten, p.147 OC 22.

Prawn cocktail is a summer evening exhibition where we can find works by Ludovica Carbotta, Lúa Coderch, Bernat Daviu, Anna Dot, Enric Farrés Duran, Regina Giménez, Rafel G. Bianchi, Josep Maynou, Jordi Mitjà, Pere Llobera , Rasmus Nilausen, Xavier Ristol, Ricardo Trigo, Rosa Tharrats Oliva, Aldo Urbano.