We are opening an exhibition with Pere Llobera and Diane Guyot at L21 Gallery in Mallorca on the 25th of July!
ShowroomEditions

Estanis Comella, Enric Farrés Duran, Joaquim Mir, Jordi Mitjà, Margaux Valengin, Alba Yruela

CAT (Scroll down for Spanish and English)

Les natures vives de Maruja Mallo, perfectes geometries feministes. Els Jardins de Rubén Dario, de Santiago Rusiñol o d’en Gerard Serra, els paisatges de Joaquim Mir, els rams de flors de la poc refinada Eliza Dolittle o de la Senyora Dalloway, que deia que de les flors ja se n’encarregava ella!

Les flors que duren un any, i les invasores, discretes, avançant cap una conquesta exitosa. O les carnívores, brillants i suculentes convertides en símbol de vici i pecat, de l’erotisme i la foscor de la ciutat, de les flors del mal.

Les flors artificials dels egipcis, les de plàstic dels basars xinesos que reposen dins de gerros destenyides pel pas del temps. Les pintades a l’oli de Brueghel o Van Gogh, les de Georgia O’Keffe o les arquitectòniques de Blossfeldt. Les dels Jardins de Babilonia, delicada construcció d’un rei enamorat de la seva reina. Les flors dels artistes que encara les pensen, romàntics embogits, enamorats de les delicades formes, antigament relegats a l’últim escaló de la jerarquia dels pintors. Mondrian pintava flors i així es guanyava la vida.

Flors per tot arreu, composicions de flors dins d’un jardí. Composicions de flors dins d’una pintura barroca, menystinguda, mal tinguda, esquerdada pel pas del temps, plena de pols. Flors psicodèliques. Flors congelades a la vora del camí, resistint a l’hivern enmig de la boira. Les que omplen els comptes d’Instagram i les que cacen els caçadors de flors, col·leccionistes, creadors de Florilegis.

La bellesa banal d’una flor dins d’un pot, recent tallada, enmig d’una festa, fresca, jove i efímera.

La flor, que desprèn olor intensa, que embriaga, emborratxa, entra dins, t’impregna la roba, els cabells, els pèls del nas que et persegueix perquè no l’oblidis i et fa sentir culpable per desitjar-la.

EN

The “living” still lifes of Maruja Mallo, perfect feminist geometries. The gardens of Rubén Darío, of Santiago Rusiñol or of Gerard Serra, the landscapes of Joaquim Mir, the flower bouquets of the unrefined Eliza Dolittle or those of Mrs Dalloway, who said that she was taking care of the flowers!

The flowers that last a year, or the invasive ones, discreet, moving forward towards a successful conquest. Or the carnivorous ones, brilliant and succulent turned into symbols of vice and sin, of eroticism and the darkness of the city, of the flowers of evil.

The artificial flowers of the Egyptians, the plastic ones from Chinese bazaars that rest inside vases discoloured by time. The painted ones by Brueghel or Van Gogh, the ones by Georgia O’Keefe or the architectonic ones by Blossfeldt. The flowers of the Gardens of Babylon, perfect constructions of a king in love of with her queen. The flowers of the artists who still think of them, crazed romantics, in love with the delicate forms, formerly relegated to the last rank of the painter’s hierarchy. Mondrian painted flowers and this is how he earned his living.

Flowers everywhere, compositions of flowers in a garden. Compositions of flowers in a baroque painting, despised, badly kept, cracked by time, full of dust. Exotic and psychedelic flowers. Frozen flowers at the roadside, resisting winter immersed in fog. The ones that fill Instagram accounts and the ones hunted by hunters of flowers, collectors, creators of Florilegium.

The flower; which emits an intense odour, that makes you drunk, gets inside you, impregnates the clothes, the hair, the nose hair, that follows you so you don’t forget her and makes you feel guilty for desiring it.

CAST

Las naturas vivas de Maruja Mallo, perfectas geometrías feministas. Los Jardines de Rubén Darío, de Santiago Rusiñol o de Gerard Serra, los paisajes de Joaquim Mir, los ramos de flores de la poco refinada Eliza Dolittle o los de la Senyora Dalloway, que clamaba que de las flores, ya se encargaba ella!

Las flores que duran un año, y las invasoras, discretas, avanzando hacia una conquista exitosa. O las carnívoras, brillantes y suculentas convertidas en símbolo de vicio y de pecado, del erotismo y oscuridad de la ciudad, de las flores del mal.

Las flores artificiales de los egipcios, las de plástico de los bazares chinos que reposan en jarrones desteñidas por el paso del tiempo. Las pintadas al oleo de Brueghel o Van Gogh, las de Georgia O’Keffe o las arquitectónicas de Blossfeldt.

Las de los Jardines de Babilonia, perfecta construcción de un rey enamorado de su reina. Las flores de los artistas que aun las piensan, románticos enloquecidos enamorados de las delicadas formas, antiguamente relegados a el ultimo escalón de la jerarquía de los pintores. Mondrian pintaba flores y se ganaba la vida.

Flores por todas partes, composiciones de flores dentro de un jardín. Composiciones de flores dentro de una pintura barroca, menospreciada, mal cuidada, agrietada por el paso del tiempo, llena de polvo. Flores exóticas i psicodélicas. Flores congeladas en el borde del camino, resistiendo a el invierno en medio de la niebla. Las que llenan las cuentas de instagram y las que cazan los cazadores de flores, coleccionistas creadores de Florilegios.

La flor; que desprende un intenso olor, que embriaga, que emborracha, que entra dentro y te impregna la ropa, los cabellos, los pelos de la nariz, que te persigue para que no la olvides y te hace sentir culpable por desearla.