Do not miss the Biennale de Lyon with Eva Fabregas!
ShowroomEditions

Noela Covelo

Comisariada por Margot E. Cuevas

CAT

En el marc d’ARTNOU 2022, Noela Covelo Velasco i la comissària Margot Cuevas proposen una instal·lació sonora específica per a l’espai de Bombon projects. L’exposició parteix de la construcció de l’espai com un element escenogràfic, on la pràctica performativa de l’artista queda implícita en cadascuna de les obres presentades. 

El diapasó de vidre és una de les imatges que es pren com a punt de partida en el desenvolupament formal d’aquest treball, enllaçant-se amb la idea de rendiment i arrencada, que reverbera tant en l’ús del tèxtil com en les peces sonores.

Part de la producció s’ha elaborat juntament amb Víctor Ruiz Colomer, Quim Pujol i Mookie.

Agrair també a: Natàlia Barros Vives, Álvaro Chior, Arash Fayez, Elise Moureau, Javi Navarro, Julia Spínola, Cory Scozzari, Oscar Taylor, Alfredo, Ares, Foc i Margot, Joana i Bernat.

Noela Covelo Velasco (Pontevedra, 1994 amb residència a Barcelona). La seva pràctica artística es vincula a la veu com a material i espai sonor, acostant-se cada cop més a la composició coral. L’interessa la coral com a transformació de l’espai.

Es graduada en Disseny de moda a l’ESDi, Sabadell i cursant actualment el Màster d’Art Sonor a la Universitat de Barcelona. Ha exposat a La biennale du réel, Data Rhei, (París, 2017), al Museu de Pontevedra (Pontevedra, 2019), a Àngels Barcelona per a Loop City Festival (Barcelona, ​​2020) i a Dilalica per a Art Nou Primera Visiò (Barcelona, 2021). Ha col·laborat com a performer o vocalista amb altres artistes del context.


CAST

En el marco de ARTNOU 2022, Noela Covelo Velasco y la comisaria Margot Cuevas proponen una instalación sonora específica para el espacio de Bombon projects. La exposición parte de la construcción del espacio como un elemento escenográfico, donde la práctica performativa de la artista queda implícita en cada una de las obras presentadas. 

El diapasón de cristal es una de las imágenes que se toma como punto de partida en el desarrollo formal de este trabajo, lincándose con la idea de rendimiento y arranque, que reverbera tanto en el uso del textil como en las piezas sonoras. 

Parte de la producción se ha elaborado junto con: Víctor Ruiz Colomer, Quim Pujol y Mookie. 

Agradecer también a: Natàlia Barros Vives, Álvaro Chior, Arash Fayez, Elise Moureau, Javi Navarro, Julia Spínola, Cory Scozzari, Oscar Taylor, Alfredo, Ares, Foc y Margot, Joana y Bernat.

Noela Covelo Velasco (Pontevedra, 1994, con residencia en Barcelona). Su práctica artística se vincula a la voz como material y espacio sonoro, acercándose cada vez más a la composición coral. Le interesa el coro como transformación del espacio.

Graduada en Diseño de moda en ESDi, Sabadell y cursando actualmente el Máster de Arte Sonoro en la Universitat de Barcelona. Ha expuesto en La biennale du réel, Data Rhei, (París, 2017), el Museo de Pontevedra (Pontevedra, 2019), en Àngels Barcelona para Loop City Festival (Barcelona, 2020) y en Dilalica para Art Nou Primera Visiò (Barcelona, 2021). Ha colaborado como performer o vocalista con otras artistas del contexto. 


ENG

For ARTNOU 2022, Noela Covelo Velasco and the curator Margot Cuevas propose a specific sound installation for Bombon projects. The exhibition is based on the construction of space as a scenographic element, where the performative practice of the artist is implicit in each of the works presented.

The crystal tuning fork is one of the images that is taken as a starting point in the formal development of this work, linked to the idea of ​​efficiency and kicking off, that reverberates both in the use of textiles and in the sound pieces.

Part of the production has been produced together with: Víctor Ruiz Colomer, Quim Pujol and Mookie.

Also thanks to: Natàlia Barros Vives, Álvaro Chior, Arash Fayez, Elise Moureau, Javi Navarro, Julia Spínola, Cory Scozzari, Oscar Taylor, Alfredo, Ares, Foc and Margot, Joana and Bernat.

 

Noela Covelo Velasco (Pontevedra, 1994, resident in Barcelona). Her artistic practice is linked to the voice as material and sound space, getting closer and closer to choral composition. She is interested in the choir as a transformation of space.

Graduated in Fashion Design at ESDi, Sabadell and currently studying the Master of Sound Art at the University of Barcelona. She has exhibited at La biennale du réel, Data Rhei, (Paris, 2017), the Pontevedra Museum (Pontevedra, 2019), at Àngels Barcelona for Loop City Festival (Barcelona, ​​2020) and at Dilalica for Art Nou Primera Visiò (Barcelona, 2021). She has collaborated as a performer or vocalist with other artists from the context.

*Mix: Cry Theme – Klein, Un amour si grand qu’il nie son object – Ghédalia Tazartès, No doubt – Klein, Thank you song – Noela Covelo Velasco, No estamos solas nunca más – Noela Covelo Velasco.