We are opening an exhibition with Pere Llobera and Diane Guyot at L21 Gallery in Mallorca on the 25th of July!
ShowroomEditions

Olarn Chiaravanont

CAT (Scroll down for Spanish and English)

Opening Dimarts 27.06.2017 a les 19.30h, precedit per una conversa entre l’artista i Michael Lawton, comissari de l’exposició, a les 18.30h.

“Una planta rosa de pell s’havia enrotllat a l’estructura que tenia a sobre. Els seus carnosos circells eren tan gruixuts i robustos que sentia que podia notar-los cruixir, creixent sobre mi a temps real. No era la primera vegada que pensava que era una tàctica del vigilant del zoo per deixar-me fora del joc, com els ocells d’un ull que coberts amb aquesta carnosa tapisseria només semblaven cantar durant el temps del meu torn.
Com sempre vaig començar pel centre, buscant un punt on poder tornar i tenir alguna referència.
Com que era de nit ens havien tancat; manades de gossos salvatges es passejaven a fora volent entrar, esperant esquinçar amb les dents els animals del zoo en formes més famililars per a ells. Estavem tancats a l’espai, com les fitxes d’un joc.
Mentre jugàvem vaig pensar en la Pintura…”

Michael Lawton (The Zoo)

CAST

Opening Martes 27.06.2017 a las 19.30h. Conversación entre el artista y Michael Lawton, comisario de la exposición a las 18.30h.

“Una planta rosa de piel se había enrollado en la estructura que tenia encima. Sus carnosos zarcillos eran tan gruesos y robustos que sentía que podía notarlos crujir, crecían encima de mi a tiempo real. No era la primera vez que pensaba en que era una táctica del vigilante del zoo para dejarme fuera de juego, como los pájaros de un ojo que cubiertos con esa carnosa tapicería solo parecían cantar durante el tiempo de mi turno.
Como siempre empecé por el centro, buscando un punto donde poder volver y tener alguna referencia.
Como era de noche nos habían cerrado; manadas de perros salvajes se paseaban fuera queriendo entrar, esperando hacer mil pedazos con los dientes los animales del zoo en formas mas familiares para ellos. Estábamos encerrados en el espacio, como las fichas de un juego.
Mientras jugábamos pensé en la Pintura…”

Michael Lawton (The Zoo)

EN

Opening on the 27.06.2017 at 7.30pm. Conversation between the artist and Michael Lawton, curator of the show, at 6.30pm.

“A pink-skin-coloured plant had furled itself along the structure overhead. Its meaty tendrils were so thick and sinewy that I felt I could hear it creak, growing above me in real time. Not for the first time I thought that this was a tactic on the part of the zookeeper to put me off my game, likewise the one-eyed birds that roosted along this fleshy tapestry seemed only to crow during my turn.
As always I started from the centre, wanting a point from which I could return and refer to.
As it was night he had locked us in; packs of wild dogs wandered outside wanting ingress, waiting to rip the zoo animals into more familiar shapes with their teeth. We were closed off within the space, like the pieces within the game.
As we played I thought about painting…”

Michael Lawton (The Zoo)