Do not miss the Biennale de Lyon with Eva Fabregas!
ShowroomEditions

Mari Eastman

CAT (Scroll down for CAST and ENG) 

Wolves at play és la primera exposició individual de l’artista Mari Eastman a l’estat espanyol. Aquesta exposició és una col·laboració de la galeria Bombon amb la galeria The Green Gallery (Milwaukee, USA), ambdues membres de l’associació NADA (New Art Dealers Alliance).

L’obra d’Eastman parteix de l’estudi pictòric de les imatges que apareixen en les revistes de moda, d’objectes decoratius i de personatges populars que es barregen amb històries personals.

Les seves pintures, sovint de petit format, de pinzellada solta i factura volgudament tosca, busquen desenfocar la imatge i desposseir-la de la seva bellesa inicial. D’aquesta manera i com ella mateixa diu, trenca o qüestiona l’herència pesada que cau sobre les seves espatlles en el moment en què decideix dedicar-se a la pintura.

En aquesta exposició es podran veure obres com Berthe with a violet (after Manet), una versió del retrat de la pintora Berthe Morissot fet per Manet, juntament amb figures icòniques i tràgiques del món de la moda, com Gia Carangi o Pat Cleveland i escenes que fan referència a les pel·lícules de la dècada dels 80.

Aquest conjunt d’imatges es barregen amb una selecció de peces més intimistes on històries i observacions personals de l’artista es manifesten a través d’animals i paisatges metafòrics.

Mari Eastman (1970, viu i treballa a Chicago), va estudiar a The Art Institute of Chicago (SAIC) d’on ara n’és membre del Departament de pintura i dibuix. La seva obra s’ha exposat The Hammer Museum (Los Angeles, EEUU), LACE (Los Angeles, EEUU), The MoCA (Los Angeles, EEUU), The Orange Country Museum of Art (Newport Beach, EEUU), The Berkeley Museum of Art (Berkeley, EEUU), Monte Clark Gallery (Vancouver, Canada), The Green Gallery (Milwaukee, EEUU), Cherry and Martin Gallery (Los Angeles, EEUU), Galleri Nicolai Wallner (Copenhagen, Dinamarca), Sprüth Magers Projekte (Munich, Alemanya), Sies + Höke (Dusseldorf, Alemanya), Victoria Miro (London, Regne Unit), Colette (Paris, França) o Barbara Gladstone Gallery (New York, EEUU), entre d’altres. 


CAST

Wolves at play es la primera exposición individual de la artista Mari Eastman en el estado español. Esta exposición es una colaboración de la galería Bombon con la galería The Green Gallery (Milwaukee, EEUU), ambas miembras de la asociación NADA* (New Art Dealers Alliance).*

El trabajo de Eastman parte del estudio pictórico de las imágenes que aparecen en las revistas de moda, de objetos decorativos y de personajes populares que se entremezclan con historias personales.

Sus pinturas, a menudo de pequeño formato, de pincelada suelta y factura queridamente tosca, buscan desenfocar la imagen, despojarla de su belleza inicial.  De esta forma y como ella misma dice, rompe o cuestiona la herencia que recae sobre sus espaldas en el momento en que decide dedicarse a la pintura.

En la exposición, se pueden ver piezas como Berthe con un ramo de violetas (después de Manet), una versión del retrato de la pintora Berthe Morissot hecho por Manet, juntamente con figuras icónicas y trágicas del mundo de la moda, como Gia Carangi o Pat Cleveland y escenas que hacen referencia a películas de la década de los 80.

Este conjunto de imágenes se mezclan con una selección de obras de carácter más íntimo donde las vivencias y observaciones personales de la artista se manifiestan a través de paisajes y animales metafóricos.

Mari Eastman (1970, vive y trabaja en Chicago), estudió en The Art Institute of Chicago (SAIC), dónde ahora es miembra del Departamento de pintura y dibujo. Su obra se ha expuesto en The Hammer Museum (Los Angeles, EEUU), LACE (Los Angeles, EEUU), The MoCA (Los Angeles, EEUU), The Orange Country Museum of Art (Newport Beach, EEUU), The Berkeley Museum of Art (Berkeley, EEUU), Monte Clark Gallery (Vancouver, Canada), The Green Gallery (Milwaukee, EEUU), Cherry and Martin Gallery (Los Angeles, EEUU), Galleri Nicolai Wallner (Copenhagen, Dinamarca), Sprüth Magers Projekte (Munich, Alemanya), Sies + Höke (Dusseldorf, Alemanya), Victoria Miro (London, Reino Unido), Colette (Paris, Francia) o Barbara Gladstone Gallery (New York, EEUU), entre otros.


ENG

Wolves at play is the first solo exhibition by Mari Eastman in Spain, and is a collaboration between Bombon Projects and The Green Gallery (Milawaukee, USA); both members of NADA (New Art Dealers Alliance).

Eastman’s work emerges from a pictorial study of images derived from fashion magazines, decorative objects and depictions of popular figures – which become intertwined with personal narratives.

Her paintings, often in a small and intimate format, contain loose brushstrokes and often seem to be executed in an intentionally rough manner, which looks to defocus the image and strip back the initial delicate allure. Through this, and as Eastman says, she breaks and questions the heavy heritage which fell onto her shoulders in the moment she decided to paint.

Included in this exhibition is the painting Berthe with a violet (after Manet), a version of the portrait of the painter Berthe Morissot made by Manet, together with other works with iconic and tragic figures of the fashion world, such as Gia Carangi or Pat Cleveland and scenes that hold reference to films from the 1980s.

These images mix with a selection of more intimate works where personal experiences and observations of the artist manifest through metaphorical paintings of landscapes and animals.

Mari Eastman (1970, lives and works in Chicago) holds an MFA from the School of the Art Institute of Chicago (SAIC), where she is now a member of the Painting and Drawing Department. Eastman’s work has been exhibited at The Hammer Museum (Los Angeles), LACE (Los Angeles Contemporary Exhibitions), The MoCA (Los Angeles), The Orange Country Museum of Art (Newport Beach), The Berkeley Museum of Art, Monte Clark Gallery (Vancouver), Cherry and Martin Gallery (Los Angeles), The Green Gallery (Milawaukee, USA), Galleri Nicolai Wallner (Copenhagen), Sprüth Magers Projekte (Munich), Sies + Höke (Dusseldorf), Victoria Miro (London), Colette (Paris) or Barbara Gladstone Gallery (New York), amongst others.